Kıl Çadır Nedir ?

Kıl Çadır Üretim ve İmalatı > Kıl Çadır Nedir ?

Kıl Çadır keçi kılının farklı aşamalardan geçerek ham madde olarak kullanılması ile oluşturulan çadır türüdür. Dağlar da beslenen dağ keçilerinin kıllarının kesilmesi ve temizlenmesi sonucunda elde edilen iplikler ile  Çadır kumaşının dokunması ile elde edilmektedir.  Dokunarak oluşturulan kıl çadırı kumaşı farklı desenlerde kesilmektedir.  Bu aşamalardan sonra talep edilen kıl çadırı kumaşı montaja hazır hale getirilir ve profesyonel ekip tarafından kıl çadırı montajı yapılmaktadır.

Kıl çadırı elde etmek ve üretmek oldukça zor bir işlemdir. Keçi kıllarından meydana gelen orjinal bir kıl çadırı üretmek için ham madde bulmak zordur. Bunun sebebi ise keçi kılları yılda bir defa kesilmektedir.  Tek bir Keçiden yılda çok az miktarda kıl elde edilebilmektedir. Doğal olarak keçi kılı bulmakta oldukça zor olmuştur.  Bu sebepten dolay kıl çadır maliyetleri artmıştır. Keçi kılları ne kadar güzel temizlenir ve dokuma işlemi tam bir profesyonellik ile yapılmaktadır.  Bu işlem ne kadar profesyonel ve özen ile yapılır ise kıl çadırı kalitesi o kadar artmaktadır.

Kıl Çadır Tarihçesi

Kıl çadırların ilk defa Moğollar tarafından kullanıldığı söylentisi vardır. Ancak daha eski dönemlerde de hem yapılan figürlerden hemde kalıntılardan anlaşılıyor ki daha da eskiye dayanmaktadır.

O ki, devletini devesinin sırtında taşıyabilme becerisini gösteren bir milletin yurdudur. Kıl Çadırı, Yörük’ün ne kadar zeki, güvenilir, kanaatkâr, çevreci, barışçıl ve insancıl olduğunun bir ispatıdır.

Kıl Çadır Özellikleri

  • Kıl çadır kara kıl çadır olarak da adlandırılmaktadır. Aynı zamanda yörük çadır oba çadır osmanlı çadırı gibi değişik isimlerle isimlendirilir. Kıl çadırlar keçi kılından doğal olarak üretilmektedir.
  • Kıl çadırları Sıcak ve Soğuk hava geçirmez. Her zaman oda sıcaklığında bir havayı muhafaza eder.
  • Kıl çadırları taşınabilir duruma getirilebilir.
  • Kıl çadırları talep edilen hizmete uygun şekilde süsleme yapılabilir. Modern dekorasyonlar ile son derece şık bir hale getirilebilir.
  • Kıl çadırının üzerinde var olan doku sebebi ile hiç bir şekilde haşere girmez. Doğal özelliğinden kaynaklanan bu özelliği ile akrep yılan böcek vb. haşereyi defeder.
  • Kıl çadırlar restoran düğün salonu ve daha bir çok farklı mekan için düşünülebilir.

 

Kıl Çadır Garanti Süresi Ne Kadardır ?

Normal şartlarda dünya ve Türkiye standartlarında garantiyi hiç bir firma vermemiştir. Ancak sürekli belirttiğimiz üzere firmamız kalite politikalarını sürekli günceller. Garanti süresini ilk başlattığımız yıllarda 5 yıl olarak verdiğimiz çadırlar için artık firmamız garanti süresini 7 yıla çıkartmıştır. Peki neden 2 yıl aynı çadır için garanti süresini uzatma gereği duyduk? Şöyle izah edelim normalde çok büyük doğal afetler yada kasıtlı yapılan saldırılar olmadıkça çadırlar en az 10 sene dayanmakta. İlk defa kıl çadır siparişi vermek isteyen kişilerin nasıl bu malzemenin dayanıklı olduğunu gösterebilmek. Ve müşteri güvenini en üst düzeyde tutabilmek için garanti süremizi 2 yıl daha artırdık.

Kıl Çadır Kurulum İşlemi

Kanatlar birbirleriyle birleştirildikten sonra, 20 cm genişliğinde kuşak adı verilen ve çadıra dikey olarak dikilen. Her ucuna da elçek adı verilen çatal fakat sağlam bir ağaçtan yapılan kuşaklara sabitlenmiş parçalar vardır. Bu ağaçlara da yaklaşık 10 metre uzunluğunda yine kıldan yapılmış. Adına örme denilen saç örüğü şeklinde örülmüş iplerle(iplerin elçeklere bağlanma şeklide çok özeldir gevşetmek. Ve sıkıştırmak için özel bir yöntem uygulanmaktadır) tutturulan çadır. Adına bastırık denilen pıynar meşesi yada ardıç dallarının çatal bölgesinden bağlanarak üzerilerinin de ağırca bir taşla sabitlenmektedir. Standart çadırda 8 bağ bulunur yanlardakine böğür bağı öndekine ön bağ arkadakine arka bağ, dört köşedekine de yan bağlar denir.

Direkler olarak; söğen denilen ardıç dalarından yapılmış yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ağaçlarla. 25×35 cm boyutlarında çanak denilen ağaçtan oyulmuş (çadırın yırtılmasını önlemek için) bir düzeneğin içine yerleştirilerek. Ayakta durması sağlanmaktadır. Her çadırın ön ve arka kısımlarına kuşaklardan birer tane dikilir ki bunlara siyeç denir.

Çadırdan akan yağmurun çadırın sitillerine değmesi önlenir. Çadır yanlarına sitil denilen çadırın enine ve uzunluğuna göre boyutları değişen iki çulun yan yana getirilmesi ile meydana gelen. Çadırda duvar vazifesi gören ve 25 cm uzunluğundaki ağaç çivilerle tutturulan malzemelerle örtülür. Her çadırda kırk pencere olur ve bu pencerelere delik denir. Burada belirtmekte fayda var çadırın dikiş tekniği, kuşakların dikiş tekniği. Siyeçlerin dikiş tekniği ve çulların dikiş tekniği farklı farklıdır ve önem arz etmektedir.